Maia sa skladá z 3 nezávislých 5-dňových rezidenčných workshopov počas roka. Každý z nich ponúka úzku kombináciu diskusií, skupinových sedení, prípadových štúdií, praktických cvičení a špecifickej práce na konkrétnom individuálnom projekte. Môžete sa zúčastniť jedného, dvoch alebo všetkých workshopov podľa potreby. Prihlásiť sa môžu záujemcovia s projektom vo fáze vývoja.

Marketing & Distribution | Sales & Promotion
– Nové modely podnikania – crowdfunding, crowdsourcing, online distribúcia
– stratégie práce s publikom
– komunikácia so sales agentami
– sociálne médiá, virálne kampane

Termín a miesto:
25. – 29. 9. 2017, Macedónsko

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Najbližšia uzávierka prihlasovania
30. 7. 2017

Viac informácií
Kontakt:
Email