EAVE+ ponúka 15 producentom príležitosť diskutovať o ich podnikových štruktúrach a manažérskych postupoch s významnými odborníkmi z odvetvia film industry počas 4,5 dňa, aby sa zaoberali obchodnou stránkou vedenia producentskej spoločnosti.

Prihlášky sú otvorené pre nezávislých výrobcov so solídnymi výsledkami a medzinárodnými skúsenosťami z Európy a zvyšku sveta.

Uzávierka prihlasovania: 31. 1. 2022

Termín a miesto:
9. – 14. 4. 2022, Luxembursko

Účastnícky poplatok:
1.800 EUR
Pre absolventov EAVE programov 1.500 EUR
Je možné požiadať o štipendium, bude poskytnuté účastníkom z krajín z nízkou produkčnou kapacitou, kam spadá aj Slovensko.

Viac informácií