Vyšiel nový ročník programu mikrograntov, do ktorého sa môžu zapojiť všetky sociálno-kultúrne centrá so sídlom v krajinách, ktoré sa zapojili do programu Kreatívna Európa.

Všeobecné informácie
V tomto ročníku programu Up Grants sa snažíme podporiť sociálno-kultúrne centrá (a iné kultúrne organizácie so silným komunitným zameraním), ktoré realizujú alebo plánujú spustiť účinné projekty na podporu inklúzie. Program podporí vaše iniciatívy tým, že zvýši ich vplyv a zviditeľní ich. Program Up Grants sa neobmedzuje len na zhromažďovanie existujúcich osvedčených postupov: aktívne sa ich snaží podporovať v ďalšom rozvoji. Ak vaše sociálno-kultúrne centrum v súčasnosti realizuje alebo plánuje realizovať projekt, ktorý podporuje inovatívne postupy v oblasti inklúzie a zapojenia komunity, vyzývame vás, aby ste ho prezentovali podaním žiadosti o financovanie z programu Up Grants.

Kto môže predložiť svoje nápady?
Program mikrograntov Up Grants je otvorený pre všetky sociokultúrne centrá (a iné kultúrne organizácie so silným komunitným zameraním) so sídlom v krajine, ktorá sa zapojila do programu Kreatívna Európa (členské štáty EÚ + krajiny z tohto zoznamu). Všetci členovia ENCC, členovia členov a akékoľvek iné neziskové sociokultúrne centrá môžu predložiť jeden alebo viacero návrhov.

https://encc.eu/articles/up-grants-2024-culture-for-inclusion-call