Ako o tvorbe filmu efektívne hovoriť so svojím tímom tak, aby výsledok obohatil rozpracovaný film? Dok.incubator pozýva na zaujímavé semináre, ktoré sú súčasťou programu medzinárodného workshopu v Galante:
 
streda 25.4. / 10:00 – 11:30
Leave the Paper, Let’s Pilot!
Nanna Frank Møller
Prakticky poňatá prednáška skúsenej strihačky a režisérky o jednom z veľmi užitočných nástrojov pri práci v strižne: pilotoch. S pomocou pilotu veľmi rýchlo načrtnete základnú dramaturgickú koncepciu filmu a prácu s postavami, a už v priebehu natáčania tak otestujete štruktúru filmu a povahu materiálu, čo vedie k významným posunom pri hľadaní výsledného tvaru.
 
piatok 27.4. / 9:00 – 10:00
Tools You Can Use to Lead the Creative Process
Sigrid Dyekjær
Dánska producentka Sigrid Dyekjær predstaví svoje skúsenosti s rolou producenta v kreatívnom procese – ako niekoho, kto celý tím vedie a zároveň je otvorený tvorivej komunikácii. Spolupráca s autormi predpokladá citlivý prístup všetkých zúčastnených, pretože do hry vstupujú okrem samotných filmov aj osobnejšie témy, ktoré často finálnu podobu filmu ovplyvňujú celkom zásadným spôsobom.
 
piatok 27.4. / 10:30 – 12:00
Low Budget, No Contracts?
Ulla Simonen
Fínska producentka a lektorka Berlinale Talents ponúkne svoj pohľad na možnosti nastavenia zmluvných vzťahov medzi producentom a ostatnými členmi tímu v prípade, že filmový projekt nemá potvrdené financovanie a začína bez reálneho rozpočtu.
 
Podujatie sa koná v Hoteli Kaskády v Únovciach pri Galante. Účasť je bezplatná, program prebieha v angličtine. Registrujte sa elektronicky prostredníctvom emailu na tomas@dokincubator.net do 20. apríla 2018.
 

Viac informácií o projekte: http://dokincubator.net/