Visegrad Animation Forum (VAF) je najväčšia platforma pre animačný priemysel v strednej a východnej Európe. Za dobu šesťročnej existencie sa jej podarilo vybudovať silnú základňu filmových profesionálov a každý rok privítať v Třeboni viac ako 150 účastníkov z celej Európy. Región strednej a východnej Európy funguje na veľmi podobných historických, umeleckých a ekonomických základoch. Preto je ambíciou organizátorov rozšíriť platformu o ďalšie krajiny, zväčšiť ponuku svojich aktivít a zastrešiť všetko pod novou značkou CEE Animation. 
 
Spoločnou snahou platformy CEE Animation je zlepšiť prepojenie krajín strednej a východnej Európy, vytvoriť funkčnú komunikačnú sieť medzi všetkými hráčmi animačného odvetvia a nastoliť vhodné podmienky pre vznik medzinárodných koprodukcií. Spadajú pod ňu nasledujúce aktivity:
 
CEE Animation Forum (predtým Visegrad Animation Forum)
Pitching forum organizované v spolupráci s Medzinárodným festivalom animovaných filmov Anifilm v Třeboni. Animované projekty vo fáze vývoja môžu súťažiť v troch kategóriách: krátky film (do 20 min.), Seriál / TV špeciál (webové a TV seriály nad 20 min) alebo celovečerný film.
 
CEE Animation Workshop
Tohtoročnou novinkou je vzdelávací program určený pre vývoj projektov a vytváranie producentskej siete, pozostávajúci z 3 šesťdňových modulov (Ľubľana, december 2018, Budapešť, marec 2019 a Třeboň, máj 2019).
 
CEE Animation Talents (predtým VAF New Talents)
Výber krátkych filmov debutujúcich mladých autorov propagovaný na významných animačných trhoch, festivaloch alebo zahraničným producentom.

Viac informácií