Od 11. do 14. marca 2015 sa v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej 2 a KC Dunaj na Nedbalovej 3 uskutoční medzinárodné vzdelávacie a networkingové podujatie
Visegrad Film Forum 2015.

Visegrad Film Forum nie je klasický filmový festival – zámerom je vytvoriť priestor pre medzinárodný dialóg medzi mladými ľuďmi a filmovými profesionálmi z celého sveta. Počas štyroch
dní sa v Bratislave odohrá séria prednášok, prípadových štúdií a premietaní s rešpektovanými medzinárodnými hosťami.

Podujatie kladie dôraz i na neformálne príležitosti k vytváraniu perspektívnych partnerstiev pre možné budúce spolupráce.

Uzávierka prihlasovania:
7. marec 2015

Viac informácií, zoznam hostí s ich profilmi a prihlasovanie