Visegrad Film Forum 2016
8. apríl 2016 (piatok)
Filmová a televízna fakulta VŠMU, Bratislava, Slovensko


Súčasťou programu 5. ročníka Visegrad Film Fora v piatok 8. apríla 2016 v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty bude aj Audience Development and Film Literacy Day.

Prezentácie špecializovaných programov a workshopov, prebiehajúcich v európskom prostredí, ktoré svojou činnosťou zasahujú do problematiky práce s publikom a vzdelávacích projektov, určených na zvyšovanie povedomia o audiovizuálnej kultúre. Po prezentácii projektov bude nasledovať moderovaná diskusia na tému, aké sú ich príležitosti a riziká v národnom (lokálnom) a európskom kontexte. Súčasťou tohto špeciálneho programu bude aj master class Katriela Schoryho, ktorý je celosvetovo uznávaným expertom v tejto oblasti.

Moderátorkou Audience Development and Film Literacy Day bude Diana Tabakov, vedúca akvizícii medzinárodnej platformy Doc Alliance Films, zakladateľka projektu My street films, kurátorka týždenných online programov na DAFilms a dokumentárnych programov v rámci ďalších kultúrnych inštitúcií (kino Světozor).

Program
09:30 – 12:10 – prezentácia projektov
12:10 – 13:10 – prestávka na obed
13:10 – 14:30 – master class Katriela Schoryho
14:30 – 16:00 – diskusia

Registrovať sa môžete tu http://goo.gl/forms/BW2RJbdHLQ 

Vstup na Audience Development and Film Literacy Day je zadarmo.

Celé podujatie prebieha v angličtine, bez slovenského prekladu.
S otázkami v spojení s programom Audience Development and Film Literacy Day píšte na monika.lostakova@gmail.com

Projekty Audience Development and Film Literacy Day sú:
– Filmový kabinet
– Dokufest
– Doc Aliance Academy
– Asociácia Nové Horizonty
– Organizácia Bao A Qu a projekt Moving cinema
– Kino a škola: Medziumelecké podujatia  v kinách pre mladé publikum
– Aerofilms

Spoluorganizátorom Audience Development and Film Literacy Day počas Visegrad Film Fora je Creative Europe Desk Slovensko.

Visegrad Film Forum 2016
Dátum: 5.-9. apríl 2016
Miesto konania: Filmová a televízna fakulta VŠMU
Organizátor VFF: Boiler  Spoluorganizátor VFF: Filmová a televízna fakulta VŠMU
Pod záštitou primátora mesta Bratislava Iva Nesrovnala.
VFF finančne podporili: Audiovizuálny fond, Vyšehradský fond, Veľvyslanectvo Štátu Izrael na Slovensku, Bratislavský samosprávny kraj
Akreditácia na VFF pred 1. aprílom: 25 € / 15 € pre študentov
Akreditácia na VFF po 1. apríli: 30 € / 20 € pre študentov

Visegrad Film Forum (VFF) 2016 je 5. ročník intenzívneho vzdelávacieho a networkingového podujatia. Podujatie prepája domáce audiovizuálne prostredie s tvorcami a najlepšími filmovými školami v strednej a východnej Európe. Dlhodobým cieľom VFF je rozvoj kreativity a koprodukčnej spolupráce filmárov nášho regiónu pri jednotlivých filmových projektoch.
viac info: www.visegradfilmforum.com / infovff@gmail.com

Master class: Katriel Schory
Developing the Audience

Schoryho špeciálna master class na tému, aká je dôležitá práca s publikom, pokryje aj veľmi aktuálnu otázku, prečo európske filmy nemajú dostatočné množstvo divákov. Schory hovorí: „Máme veľké množstvo filmov v distribúcii, ale nemáme pre ne dostatočné množstvo divákov.

Filmový kabinet
Reprezentant: Michal Michalovič
Cyklus Filmový kabinet (založený v roku 2013) je venovaný svetovým a slovenským dejinám kinematografie. Počas 10 prednášok za semester, získajú účastníci prehľad o filmoch, najvýznamnejších hnutiach, či filmových tvorcov v priereze viac než 30 rokov. Každé premietanie z cyklu Filmový kabinet je spojené s odborným lektorským úvodom a diskusiou. Cyklus trvá dva roky. Druhý ročník Filmového kabinetu je momentálne v treťom semestri, ktorý prebieha až do mája 2016. Michal Michalovič, jeden z kurátorov archívneho kina FILMOTÉKA, štúdijná sála SFÚ, je jedným z koordinátorov tohto neformálneho edukačného cyklu.

Dokufest
Reprezentant: Eroll Bilibani
www.dokufest.com
DokuFest je nezisková organizácia, ktorá pravidelne organizuje Medzinárodný festival dokumentárnych a krátkych filmov v meste Prizren v Kosove. Cieľom organizácie je rozvoj a propagácia mladých kosovských filmárov a umelcov; taktiež zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe umenia a rôznych umeleckých foriem, priniesť filmové diela čo najširšiemu publiku. Dvomi hlavnými zameraniami organizácie sú vzdelávacie projekty a práca s publikom. Eroll Bilibani je momentálne výkonným riaditeľom festivalu Dokufest.

Doc Aliance Academy
Reprezentant: Nina Numankadic
www.daacademy.org
DA Academy je online zdroj kvalitných európskych filmov a učebných materiálov, vhodných pre filmové školy. Je to medzinárodná platforma, zameraná na rozvoj filmového vzdelania, ktorá vznikla v spolupráci so siedmimi európskymi festivalmi dokumentárneho filmu, vrátane IDFF Jihlava. Fanúšikom dokumentárneho filmu môže byť DA Academy známa prostredníctvom portálu DAFilms.com. Nina Numankadić je výkonnou riaditeľkou Doc Alliance Academy.

Organizácia Bao A Qu a projekt Moving cinema
Reprezentant: Núria Aidelman
Bao A Qu je nezisková kultúrna organizácia zameraná na projekty, ktoré podnecujú kreativitu študentov na školách, v spolupráci s filmármi, fotografmi a ďalšími umelcami.  Od roku 2014 Bao A Qu realizuje projekt Moving Cinema, ktorý má prebudiť záujem o európsku kinematografiu medzi mladými ľuďmi a umožniť im prístup do filmovej sféry. Súčasťou Moving Cinema sú filmové projekcie spojené s Q&A, alternatívne mobilné platformy sledovania filmov, práca s VoD platformami. Od roku 2015  je súčasťou projektu aj tzv. Inside Cinema – online filmový priestor.

Kino a škola: Medziumelecké podujatia  v kinách pre mladé publikum
Reprezentant: Emese Erdos
Budapest Film Zrt. je vedúcou maďarskou spoločnosťou, zameranou na klubové projekcie filmov a prezentáciu klasickej kinematografie. Aktivity spoločnosti zahŕňajú tzv. Puskin Kuckó projekty, zamerané na program pre rodiny a tzv. Suli-Mozi aktivity, určené pre školy. Puskin Kuckó ‘kino pre najmenších’, vo svojom interaktívnom programe zahŕňa koncerty, vystúpenia a hry, založené na kombinácii filmu, hudby a divadla. Cieľom programu Suli-Mozi, určeného pre mladé publikum, je poskytnúť zaujímavý edukačná program. Emese Erdos je vedúcou edukačných programov.

Aerofilms – Scope100
Reprezentant: Ivo Anderle
Scope 100 je distribučný projekt zameraný na zmenu distribúcie nezávislých európskych snímok a zároveň zväčšovanie ich publika. V každej krajine je vybraných 100 filmových nadšencov, s cieľom vybudovať tzv. komunitu Scope 100. Tí sledujú vybrané filmy online a v každej krajine hlasujú za víťaza, ktorý bude následne distribuovaný. Scope100 je iniciatíva, vytvorená poľskou spoločnosťou Gutek Film a Festival Scope v spolupráci s Aerofilms (Česká republika), Stadtkino (Rakúsko), Imagine (Belgicko), Arthaus (Nórsko) a Cinefil Co. (Maďarsko), podporovaná schémou Kreatívnej Európy, zameranej na prácu s publikom. Ivo Andrle je český kinár a filmový distribútor, spoluzakladateľ a riaditeľ Aerofilms.