Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Visions du Réel sa uskutoční od 15. do 23. apríla 2016 vo francúzskom Nyone.

Do súťažných sekcií môžete prihlasovať dokumentárne filmy dokončené po septembri 2015 (viac v štatúte festivalu).

Viac informácií o festivale

Uzávierka prihlasovania filmov (filmy dokončené po septembri 2015):
10. január 2016

Kontakt:
Email