Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Visions du Réel sa uskutoční od 21. do 29. apríla 2017 vo francúzskom Nyone.

Štatút festivalu

Viac informácií o festivale

Uzávierka prihlasovania filmov:
Filmy dokončené do konca februára 2017:
8.  január 2017

Kontakt:
Email