Výzva na prihlasovanie dokumentárnych projektov na Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon / Medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý sa uskutoční od 13. do 21. apríla 2018 vo francúzskom Nyone.Prihlasovanie filmovUzávierky prihlasovania filmov: 

Filmy dokončené do konca septembra 2017:

23. október 2017Filmy dokončené do konca februára 2017:

3.  január 2018Kontakt:

Email