Výzva na prihlasovanie dokumentárnych filmov na festival Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon / Medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý sa uskutoční od 5. do 13. apríla 2019 vo francúzskom Nyone.

Prihlasovanie filmov

Uzávierky prihlasovania filmov: 
Filmy dokončené do konca septembra 2018:
15. október 2018

Filmy dokončené do konca marca 2019:
21.  decembra 2018

Kontakt:
Email 

Industry podujatia

Výzva na prihlasovanie projektov na industry podujatia na Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon / Medzinárodný festival dokumentárnych filmov.

Ak vyvíjate dokumentárny projekt, nie je lepšie miesto pre získanie kontaktov ako industry podujatia. Máte šancu stretnúť sa s medzinárodnými profesionálmi – tvorcami, producentmi, distributérmi, zástupcami TV, filmovými inštitúciami a festivalovými programermi.

Pitching du Réel: Vítame projekty od skúsených i začínajúcich režisérov, ktorí režírovali aspoň 1 krátky film. Projekt by mal byť v štádiu širšieho developmentu so zabezpečeným základným financovaním. 
 
Docs in Progress: Hľadáme filmové tímy s projektami po fáze strihu, ktoré hľadajú postprodukčných partnerov a podporu, tiež možnosti distribúcie. 

Prihlasovanie filmov

Uzávierky prihlasovania filmov: 
Pitching du Réel
15. decembra 2018

Docs in Progress
14.  decembra 2018

Kontakt:
Email