Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Visions du Réel (21. – 29.4.2017, Nyon) organizuje počas svojho medzinárodného trhu The Doc Outlook podujatia zamerané na celovečerné tvorivé dokumentárne filmy.

Pozostáva z:

Pitching du Réel:
Projekty etablovaných ale aj začínajúcich režisérov, ktorí majú za sebou aspoň jeden krátky film. Projekty by mali byť v pokročilej fáze vývoja so zabezpečeným základným financovaním.

Rough Cut Lab:
Program pre debutujúce tímy (ale aj tímy so svojim druhým filmom) ktoré potrebujú coaching a poradenstvo. Film by mal byť vo fáze po prvom strihu.

Docs in Progress:
Určený pre tímy, ktoré majú projekt vo fáze takmer finálneho strihu (fine cut) a hľadajú post-produkčných partnerov a distribučné možnosti.

Viac informácií a prihláška

Uzávierka prihlasovania projektov:
15. december 2016

Kontakt:
Email