Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Visions du Réel (13. – 21. 4. 2018, Nyon) organizuje počas svojho medzinárodného trhu The Doc Outlook podujatia zamerané na celovečerné tvorivé dokumentárne filmy.

Pozostáva z:

Pitching du Réel:

Projekty etablovaných ale aj začínajúcich režisérov, ktorí majú za sebou aspoň jeden krátky film. Projekty by mali byť v pokročilej fáze vývoja so zabezpečeným základným financovaním.

Rough Cut Lab:

Program pre debutujúce tímy (ale aj tímy so svojim druhým filmom) ktoré potrebujú coaching a poradenstvo. Film by mal byť vo fáze po prvom strihu.

Docs in Progress:

Určený pre tímy, ktoré majú projekt vo fáze takmer finálneho strihu (fine cut) a hľadajú post-produkčných partnerov a distribučné možnosti.

Uzávierka prihlasovania projektov:
15. december 2017

Viac informácií

Kontakt:
Email