Európska komisia a Europa Nostra vyhlásili 14. apríla 2015 cenu Europa Nostra, ktorá patrí k najprestížnejším oceneniam v oblasti kultúrneho dedičstva. 28 víťazov z 263 podaných žiadostí z 19 krajín boli ocenení za vynikajúce výsledky v týchto 4 kategóriách:

1) konzervovanie

2) výskum a digitalizácia

3) výnimočný počin v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva

4) vzdelávanie, tréningy  a šírenie osvety

 

Zoznam víťazov nájdete na http://www.europanostra.org/news/576/.