Od 1. januára 2017 sa v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko uvoľní pozícia projektového manažéra.
 
Náplň práce
–    Poradenstvo a technická podpora žiadateľom z programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.
–    Informovanie slovenského audiovizuálneho prostredia o aktuálnom dianí a trendoch v programe MEDIA a európskej audiovízii prostredníctvom e-newslettra, aktualizovanie webovej a facebookovej stránky kancelárie.
–    Spoluorganizovanie seminárov a ďalších podujatí. 
–    Účasť na významných slovenských a medzinárodných filmových festivaloch a trhoch. 
 
Kvalifikačné požiadavky 
–    Vysokoškolské vzdelanie (2. stupeň)                                                                               
–    Výborná znalosť angličtiny na úrovni B2 (znalosť ďalšieho jazyka výhodou)                           
–    Microsoft Office (skúsenosti s aktualizovaním webových stránok výhodou)                        
–    Prehľad o európskych inštitúciách a programoch                                                          
–    Prehľad o slovenskom audiovizuálnom prostredí
 
Nástup: od 1. januára 2017 
 
Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. a násl. predpisov
 
V prípade záujmu posielajte svoj životopis (do 16. novembra 2016) na adresu:  
Creative Europe Desk, Grosslingová 32, 811 09 Bratislava