Je určená na podporu kinodistribúcie nenárodných filmov zoskupeniam distribútorov: v zoskupení musí byť minimálne 7 distribútorov (prednostne z rôznych jazykových teritórií) pre filmy s malým rozpočtom (3 mil. EUR maximum), alebo pre filmy so stredne veľkým rozpočtom (nad 3 mil. EUR). Filmy s rozpočtom nad 10 mil. EUR nie sú pre túto schému prípustné pre zoskupenia z Nemecka, Francúzska, Španielska, Talianska a Veľkej Británie.

Ak už zoskupenie v konkrétnom prípade existuje, jeden alebo viacerí distribútori sa k nemu môžu pripojiť. Prípustná je (okrem klasickej) i digitálna kinodistribúcia, pod podmienkou, že rozlíšenie premietania má minimálnu hodnotu 1,3 K. BluRay formát je prípustný.

Všetci žiadatelia v rámci oboch podprogramov (Kultúra a MEDIA) majú povinnosť pred podaním elektronickej žiadosti zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal.

 

PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽOV: