Podeľte sa o svoje názory na program Kreatívna Európa, aby sme ho mohli ešte vylepšiť. Európska komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom získať spätnú väzbu od všetkých, nielen od organizácií a jednotlivcov, ktorí sú priamo zapojení do programu Kreatívna Európa alebo z neho čerpajú výhody.

Výsledky tejto konzultácie budú spolu s ďalšími údajmi podkladom pre prebiehajúce nezávislé záverečné hodnotenie programu Kreatívna Európa na roky 2014 – 2020 a priebežné hodnotenie programu na roky 2021 – 2027. Spoločne budú podkladom pre správu Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Hodnotenie takisto pomôže Európskej komisii zamyslieť sa nad budúcnosťou programu Kreatívna Európa.

Dotazník, ktorý je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ, je otvorený do 6. septembra 2024.

Viac informácií