Cieľom tejto správy je predstaviť výsledky práce programu Kreatívna Európa prostredníctvom prístupných štatistík, prípadových štúdií a citácií a ukázať, ako európske fondy fungujú pre európskych občanov a podniky v kultúrnom a kreatívnom sektore. Táto správa je pokračovaním monitorovacích správ uverejňovaných od roku 2018. Jej forma bola upravená z ročnej na dvojročnú, keďže je praktickejšie prezentovať projekty, ktorých životný cyklus je zvyčajne dlhší ako jeden rok. Dopĺňa povinné podávanie správ s cieľom priblížiť program Európanom.

Nový program predstavil tri výzvy na predkladanie projektov na podporu sektora spravodajských médií. V rokoch 2021 a 2022 bolo na výzvy v rámci novinárskych partnerstiev predložených 96 žiadostí a bolo vybraných 19 projektov cezhraničnej spolupráce. Viac sa dočítate v novej správe.

TU