Výsledky výzvy EACEA/35 /2017 v rámci programu Kreatívna Európa – Kultúra – Projekty európskej spolupráce týkajúce se Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018.

Z celkového počtu 77 žiadostí bolo vybraných 29 projektov, rozdelených bude 5 milionov Eur! Gratulujeme!

viac info: EACEA