Boli publikované výsledky nasledujúcich výziev:

Podpora filmových festivalov EACEA/32/2018 – 2. Uzávierka 7. 5. 2019
Podpora vývoja európskych videohier EACEA/24/2018
Vývoj balíkov projektov EACEA/23/2018
Podpora online distribúcie EACEA/30/2018