Celkový rozpočet pre podprogram Európske platformy pre rok 2017 predstavoval 6.3 milióna €. Platformy sú zamerané na podporu a prezentáciu európskych tvorcov, zvlášť mladých talentov. 
 
Ide o tretiu a poslednú výzvu v tejto kategórii v rámci programu Kreatívna Európa. Výzvy v rokoch 2014 a 2015 podporili 8 platforiem. Výzva v roku 2017 mala rovnaké kritériá, uprednostňoval sa však \“faktor inovácie\“. 
 
V poslednej výzve bolo podporených 13 projektov, 2 projekty ostali na náhradnom zozname. Celková udelená výška podpory: 6.403.777,96 € , úspešnosť 22%
 
 \"\"