Výsledky výzvy EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.