Výsledky výzvy EACEA/07/2015 Podpora obchodných zástupcov boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.