Výsledky výzvy EACEA/09/2016 Automatická podpora kinodistribúcie boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.