Výsledky výzvy EACEA/11/2015 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.