Výsledky výzvy EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.