Výsledky výzvy EACEA/13/2015 Výberová podpora kinodistribúcie (2. uzávierka predkladania projektov / 14.6.2016) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.