Výsledky výzvy EACEA/13/2017 Podpora online distribúcie boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA. 
Podporený bol projekt KineDok, hlavný organizátor podujatia Institut dokumentárního filmu (CZ), slovenským partnerom podujatia je Filmtopia.