Výsledky výzvy EACEA/15/2015 Prístup na trh boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.