Výsledky výzvy EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka – 28.4.2016) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.