Výsledky výzvy EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka 17.12.2015) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.