Výsledky výzvy EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka – 27.4.2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.