Výsledky výzvy EACEA/16/2017 Podpora medzinárodných koprodukčných fondov boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.