Výsledky výzvy EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (1. uzávierka – 23.11.2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.