Výsledky výzvy EACEA/17/2017 Podpora filmových festivalov (2. uzávierka – 26.4.2018) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.