Výsledky výzvy EACEA 17/2019  Podpora vývoja – JEDNOTLIVÉ PROJEKTY (1. uzávierka / 13.11.2019) boli zverejnené.
Gratulujeme úspešnému žiadateľovi KFS Production.

Kompletné výsledky nájdete tu.