Výsledky výzvy EACEA/18/2015 Podpora vývoja – JEDNOTLIVÉ PROJEKTY (1. uzávierka / 19.11.2015) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.