Výsledky výzvy EACEA/18/2015 Podpora vývoja – JEDNOTLIVÉ PROJEKTY (2. uzávierka / 21.4.2016) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.