Výsledky výzvy EACEA/18/2016 Automatická podpora kinodistribúcie boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.
 

 

VÝZVA: Automatická podpora kinodistribúcie EACEA/18/2016

(Uzávierka 30. 4. 2017)

   

ASFK

41 480

Bontonfilm

87 476

Cinemart

20 857

Continental film

130 468

Film Europe

52 206

Magic Box Slovakia

43 574

Spolu

376 061