Výsledky výzvy EACEA 18/2019  Podpora vývoja – balíky projektov (uzávierka / 4.2.2020) boli zverejnené.
Gratulujeme úspešným žiadateľom Nutprodukcia a BFILM.
Kompletné výsledky nájdete tu.