Výsledky výzvy EACEA/19/2015 Podpora vývoja balíkov projektov boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.