Výsledky výzvy EACEA/19/2016 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka / 1.12.2016) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.