Výsledky výzvy EACEA/20/2016 Podpora vývoja – JEDNOTLIVÉ PROJEKTY (2. uzávierka / 20.4.2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.