Výsledky výzvy EACEA/21/2015 Podpora TV Vysielania (1. uzávierka / 3.12.2015) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.