Výsledky výzvy EACEA/21/2016 Podpora vývoja balíkov projektov boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.