Výsledky výzvy EACEA/21/2017 Podpora televízneho vysielania (1. uzávierka / 16. 11. 2017) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA