Výsledky výzvy EACEA/21/2017 Podpora TV Vysielania 2. uzávierka boli zverejnené.