Výsledky výzvy EACEA/21/2019 Výberová podpora kinodistribúcie (1. uzávierka / 10.12.2019) boli zverejnené.
Výsledky výzvy EACEA/29/2019 podpora Medzinárodných koprodukčných fondov (uzávierka / 15.1.2020) boli zverejnené