Výsledky výzvy EACEA/22/2015 Podpora práce s publikom boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.