Výsledky výzvy EACEA/22/2017 Podpora vývoja – JEDNOTLIVÉ PROJEKTY (2. uzávierka / 19.4.2018) boli zverejnené na webstránke Agentúry EACEA.